• Tilaus ja toimitusehdot

Tilaus ja toimitusehdot

Yleiset toimitus- ja myyntiehdot 01.01.2020 alkaen:

1. Soveltaminen

Nämä yleiset toimitusehdot ovat voimassa edellyttäen, ettei muuta ole kirjallisesti sovittu

2. Sopimuksen tekeminen

Kaikkiin Aurelia Lattialämmityksen ( myöh. Aurelia tai Myyjä) toimituksiin ja tarjouksiin sovelletaan vain näitä ehtoja. Muut ehdot ovat voimassa vain, jos Aurelia on hyväksynyt ne kirjallisesti. Tämä koskee myös tilannetta, jossa asiakas vahvistaa Aurelian tekemän tarjouksen viittaamalla omiin liiketoiminta- tai ostoehtoihin. Ellei muista määräajoista ole sovittu, Aurelian tekemät tarjoukset ovat voimassa kuukauden ajan tarjouspäivästä välimyyntivarauksin. Jos tilaus poikkeaa tarjouksesta, tarjous ei ole voimassa.

3. Hinnat ja maksuehdot

Tarjouksen hintojen arvonlisävero mainitaan aina erikseen, kuitenkin pääsääntöisesti kuluttajien tarjoukset ovat aina arvonlisäverollisia. Tarjouksiin liittyvä toimitusehto on ilmoitettu tarjouksessa. Jos toimitusehtoa ei ole ilmoitettu, on se silloin aina ”Vapaasti varastossamme”

Rahtikustannukset peritään todellisten kulujen pohjalta. Aurelia pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa hintoja siitä etukäteen ilmoittamatta muuttuneiden markkinaolosuhteiden tai nousseiden kustannusten takia, mutta muita syitä pois sulkematta. Aiempien tilausten hinnat eivät sido Aureliaa lisätilausten yhteydessä.

Pientilausveloitus

Pientilausveloitus alle 500,00€ tilauksista on 25€ ( sis alv24% )

Maksuehdot

Laskut maksetaan laskussa mainitun maksuehdon mukaisesti. Mikäli ostaja ei maksa laskua sen eräpäivään mennessä, on Aurelialla oikeus vaatia viivästyneeltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkokannan mukaan laskettu viivästyskorko.

Mikäli ostaja ei maksa laskuaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua eräpäivästä, on Aurelialla oikeus purkaa kauppa ja noutaa tavara ostajan kustannuksella takaisin. Mikäli tavaran noutaminen on mahdotonta, on Aurelialla oikeus vaatia ostajalta vahingonkorvausta sille aiheutuneesta välittömästä ja välillisestä vahingosta. Korvauksen suuruudella ei ole ylärajaa.

4. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen

Jos muusta ei ole sovittu, Aurelia toimittaa tavarat ”vapaasti varastossa”- periaatteella. Aurelia noudattaa Incoterms 2000 toimitusehtoja.

Lähetyskustannukset laskutetaan todellisten kustannusten mukaisesti, jollei muuta ole sovittu.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tämän otettua tavaran vastaan toimitusosoitteessa taikka kun Aurelia tai sen edustaja antaa tavaran rahdinkuljettajan haltuun toimitettavaksi ostajalle.

5. Toimitusaika, käsittelyaika ja toimitusviiveet

Toimitusajat/toimituspäivät sitovat Aureliaa vain, jos ne on nimenomaan kirjallisesti vahvistettu.

Aurelia on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta Aurelia tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Aurelian toimitus tämän johdosta viivästyy, ei Aurelia ole velvollinen korvamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Tilauksen käsittelyaika on yleensä n. 1-3 työpäivää, jonka jälkeen varastossa olevat Tuotteet pyritään lähettämään 2-4 arkipäivän aikana. Tästä mudostuu kokonaistoimitusaika.

Mikäli tuotteilla on erityinen kiire ja toimitus halutaan ehdottomasti perille tiettynä päivänä, niin asiakkaan on siitä ilmoitettava tilatessaan erikseen. Syitä voi olla esim. lattian valaminen yms. Jos tästä täsmä- tai kiiretoimituksesta aiheutuu kuluja myyjälle, niin ne veloitetaan ostajalta jälkikäteen.

Mikäli tuotteen toimituksen viivästyminen johtuu rahtiyhtiöiden viiveestä, ongelmista yms. emme ole vastuussa viivästymisestä aiheutuneista kustannuksista. Rahtiyhtiöillä on tietty aikamäärä selvittää mahdollisesti kadonneen lähetyksen hakua/etsimistä. Noudatamme näitä aikamääriä.

Toimitamme tuotteita vain Suomeen, poislukien Ahvenenmaa, jonne emme toimita tuotteita.

Varaamme myös olla toimittamatta yli yli 2m pituisia putkia ja muita tilaa vieviä tuotteita seuraaville postinumero alueille (Turun saaristo, Ahvenanmaa ja Pohjoisin-Suomi). Ole ennen tilausta yhteydessä meihin

Turku

21650 – 21770

Turku

23300 – 23399

Turku

22720 – 22950

Turku

25900 – 25999

Maarianhamina

22100 – 22710

Kemi

95600 – 95999

Rovaniemi

97200 – 97599

Rovaniemi

98200 – 99999

6. Ylivoimainen este

Aurelia ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tai muu sellainen este, jota Aurelia ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, Aurelia ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Aurelia ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu Aurelialle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

8. Tavaran virheet

Aurelialla on oikeus vaihtaa kaikki Aurelian tekemästä suunnittelusta, raaka-aineesta tai valmistuksesta johtuvat virheelliset tuotteet

Aurelia ei vastaa ostajan taikka kolmannen osapuolen tai tavaran aiheuttamista vahingoista. Aurelia ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat vaaranvastuun siirtymisen jälkeen ilmaantuneista syistä.

Jos toimitus on joiltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä Aurelialle kahdeksan ( 8 ) arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Mikäli ostaja ei reklamoi Aureliaa mainitun määräajan kuluessa, menettää ostaja oikeutensa esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia.

9. Tavaran luovutus ja tarkistaminen

Tavaran mukana seuraa lähetysluettelo/rahtikirja. Ostajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Mikäli toimituksessa on virhe tai muu ongelma, toimi seuraavasti:

 • Ennen rahtikirjan/lähetteen allekirjoitusta, tee siihen kirjallinen merkintä virheistä, mahdollisimman seikkaperäisesti ja selkeästi.
 • Ota välittömästi yhteyttä meihin p.010 201 8390 tai asiakaspalvelu@aurelialattialammitys.fi
 • Kuvaa vaurioitunut lähetys

 

Huomaa, että ilman mitään merkintää rahtikirjassa/lähetteessä, jää vastuu sellaisista virheistä, jotka ovat jo toimitushetkellä havaittavissa, vastaanottajalle. Muista myös ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista suorittaa tavaran asianmukainen tarkastus.

10. Palautukset

Palautukset on aina sovittava etukäteen Aurelian henkilöstön kanssa. Aurelia hyväksyy palautettavaksi vain ehjät ja kokonaiset vakiopakkaukset. Hyvityshinta on yhdessä sovittu summa esim. laskutettu summa josta vähennetään 20 prosenttia. Palautettujen tuotteiden omistusoikeus on Aurelialla.

Tiedot palautettavasta tuotteesta on lähetettävä sähköpostilla asiakaspalvelu@aurelialattialammitys.fi  tai postilla Aurelia Lattialämmitys, Vesijärvenkatu 11 C 217, 15140 LAHTI. Mukaan on liitettävä lähetteennumero ja palauttajan tiedot.

Palautuksen kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Mikäli haluat varmistaa, että saat maksamasi rahat takaisin palautetusta tuotteesta täysimääräisenä (ei koske takuupalautuksia) on Tuotteen oltava ehdottomasti alkuperäisessä kunnossa kaikkine tarvikkeineen ja pakkauksineen (jotta voimme myydä tuotteen uudelleen täydellä hinnalla).

Emme vastaa palautuksen johdosta esim. tavaran katoamisesta tai siihen tulleista kuljetusvaurioista. Mikäli asiakkaan lähettämä palautus katoaa tai vaurioituu, täytyy hänen hakea itse korvausta ko. kuljetusyhtiöltä,  kunkin kuljetusyhtiön käytännön mukaisesti.

Palautusoikeus ei kuitenkaan koske seuraavia Tuotteita:

 • Erikoistilauksesta, Asiakkaalle varta vasten valmistettuja
 • Projekti- tai kokonaistoimituksen osia.
 • tai muuten asiakasta varten räätälöityjä tuotteita emme ota palautuksena vastaan, joita ovat esim:
  • Asiakkaan haluamaan määrämittaan katkaistut/metritavarana myytävät kaapelit ja putket.
  • Suoraan tehtaalta tilatut tuotteet, joista on tilauksen yhteydessä Asiakasta tiedotettu
  • Lattialämmitys- tai LVI-suunnitelmat

 

HUOM! Aurelia ei vastaanota palautuksia, jos niistä ei ole etukäteen sovittu.

11. Tuotevastuu ja takuu

Tuotteita on käytettävä vain rakenteissa, joihin ne on tarkoitettu. Tuotteen käytössä on noudatettava Aurelian antamia ohjeita sekä yleistä varovaisuutta.

Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava Aurelian tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

12. Hyväksyminen, tarkastus ja vaatimukset

12A. Ostajan katsotaan hyväksyneen myydyn ja toimitetun tuotteen määrän, laadun, kunnon, pakkauksen ja sen merkinnät, jollei Ostaja kahdeksan (8) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta kirjallisesti toisin ilmoita Myyjälle.

12.B Jos Ostaja haluaa tarkastaa myydyn tuotteen ennen toimitusta, on siitä sovittava osapuolten välillä kaupan solmimisen yhteydessä. Tarkastuksen on tällöin tapahduttava Myyjän tehtaalla/varastossa/ toimitiloissa viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua siitä, kun Myyjä on Ostajalle ilmoittanut tuotteen olevan valmiina tarkastettavaksi. Ostaja suorittaa tarkastuksen omalla kustannuksellaan ja omalla vastuullaan. Tarkastuksen jälkeen on ostajan annettava kahdeksan (8) päivän sisällä Myyjälle tarkastusraportti, johon on sisällytettävä kaikki tuotetta koskevat huomautukset. Muussa tapauksessa katsotaan Ostajan hyväksyneen tuotteen.

Myyjän vastuu toimitetusta tuotteesta on rajattu siihen, mitä kohdissa 13A, 13B ja 13C määrätään.

13. Rajattu vastuu, rajattu takuu

13A. Alempana esitettyjen rajausten puitteissa Myyjä takaa että myytävät tuotteet eivät sisällä raaka-aineista tai valmistuksesta johtuvia virheitä. Tämä takuu koskee kuitenkin vain sellaisia virheitä, jotka ilmenevät ja joista on Myyjälle kirjallisesti ilmoitettu kahdentoista (12) kuukauden kuluessa toimitusajankohdasta.

13B. Halutessaan vedota sopimuskohdan 13A sisältämään takuuseen Ostajan on ilmoitettava siitä kirjallisesti Myyjälle välittömästi takuuaikana sattuvan virheen ilmaantumisen jälkeen. Ilmoituksen vastaanotettuaan ja edellyttäen että Myyjä hyväksyy virheen kuuluvan takuuvelvoitteen piiriin, Myyjän on joko (i) korjattava palautettu virheellinen tuote, tai (ii) korvattava virheellinen tuote vastaavalla uudella kohtuullisessa ajassa (alkuperäisten toimitusehtojen mukaisesti), tai (iii) palautettava tai hyvitettävä virheellisen tuotteen mukainen osuus kauppahinnasta (mukaan lukien rahti). Myyjän vastuu ja sen mukaiset velvoitteet on rajattu yllä esitettyihin vaihtoehtoihin (i) – (iii). Myyjän hyväksymät virheelliset tuotteet on palautettava Myyjän kustannuksella tämän niin pyytäessä.

Ostaja on yksin vastuussa myytävien tuotteiden soveltuvuudesta ja käytettävyydestä Ostajan aikomaan tarkoitukseen.

13C. Jollei toisin ole näissä Yleisissä Myynti- ja toimitusehdoissa tai Ostajan ja Myyjän välisessä kauppasopimuksessa nimenomaisesti määrätty, ei Myyjä missään tapauksessa vastaa satunnaisista, epäsuorista tai muista välillisistä vahingoista.

14. Salvatorinen lauseke

Jos vähintään yksi tämän sopimuksen ehdoista muuttuu laittomaksi tai pätemättömäksi tai mahdottomaksi pitää voimassa nykyisen lainsäädännön mukaan tai myöhemmin, se ei vaikuta muiden määräysten laillisuuteen. Tällöin sopimusosapuolet täyttävät pätemättömän ehdon toimimalla tavalla, joka vastaa mahdollisimman hyvin pätemättömän määräyksen tarkoitusta.

15. Suhde kuluttajalainsäädäntöön

Mikäli nämä yleiset toimitusehdot ovat ristiriidassa kuluttajansuojalain tai muun kuluttajalainsäädännön kanssa, noudatetaan kuluttaja-asiakkaisiin ensisijassa, mitä ko. lainsäädännössä määrätään.

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Aurelia ja ostajan väliset riidat ratkaistaan Aurelian kotipaikan käräjäoikeudessa. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

Muut Ehdot

A.Jos Ostaja joutuu maksukyvyttömäksi, on julistettu konkurssiin, joutuu lakkauttamis-, selvitys- tai konkurssimenettelyn kohteeksi, tekee sovinnon velkojiensa kanssa, tekee luovutuksen velkojiensa hyväksi tai sitä uhkaa jokin yllä esitetyistä asiantiloista, tai mikäli sen taloudellinen tilanne on heikentynyt niin paljon, että Myyjä yksinomaisen harkintavaltansa puitteissa, pitää ennakoitavana, ettei Ostaja kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan, on Myyjällä muiden oikeuksiensa ohella yksinomaisessa harkintavallassaan oleva oikeus pysäyttää matkalla olevat toimitukset ja/tai keskeyttää muut toimitukset ja/tai purkaa kauppasopimus kirjallisella ilmoituksella Ostajalle.

 1. Myyjän laiminlyönti vaatia Ostajan ehdotonta sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä ei vaikuta Myyjän oikeuteen vaatia Ostajan ehdotonta velvoitteiden täyttämistä myöhemmin tai muilta osin. Myyjän luopuminen vetoamasta Ostajan sopimusrikkomukseen ei vaikuta Myyjän oikeuteen vedota muuhun sopimusrikkomukseen