• Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste / Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (2016/679) Laadittu: 25.05.2018

Rekisterin nimi

OneKey Partners S&R Oy:n asiakasrekisteri

Aurelia Lattialämmitys ( aputoiminimi )

Rekisterinpitäjä

OneKey Partners S&R Oy ( 2835050-4 ), Vesijärvenkatu 11 C 217, 15140 LAHTI

Email: info@onekey.fi

Puh. 010 201 8390

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot

Tietojen luovutus

OneKey Partners S&R Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät vain OneKey Partners S&R Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.
OneKey Partners S&R Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla.

Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa  sähköpostilla tai kirjeitse. Merkitse yhteydenottoon viitteeksi “Henkilötietojen tarkastuspyyntö”

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.